Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 maja każdego roku świętujemy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Obchody tego święta zainicjowało w 1985 roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, kierując je początkowo  jedynie do samych bibliotekarzy. Później jednak zaczęto świętować powszechnie, jest to bowiem hołd złożony pracownikom tych instytucji, którzy bardzo starają się upowszechnić książkę i samo czytanie.

W dniu tym organizowane są dni otwarte bibliotek, spotkania, konferencje, wystawy. Samo święto rozpoczyna Tydzień Bibliotek, trwający od 8 do 15 maja,, czas kiedy to wszystkie biblioteki i bibliotekarze jeszcze bardziej starają się dotrzeć do swoich czytelników lub pozyskać nowych. Rokrocznie inne hasło towarzyszy tym obchodom, w 2019 roku brzmi: „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”.

Warto wspomnieć, że  pierwsze informacje o zawodzie bibliotekarza pojawiły się już w czasach starożytnych.