„Dzisiaj w Betlejem”

Ta skoczna polska kolęda z XVII wieku o tematyce pasterskiej pochodzi z Mało-polski, jednak autor słów i melodii jest nieznany. Jej tekst można znaleźć w śpiewniku ks. Jana Siedleckiego z 1878 roku, zapis obejmuje 7 zwrotek, które słabo nawiązują do tradycyjnych motywów kolędowych.
Na bazie tej kolędy powstawały liczne utwory okolicznościowe, m.in. tzw. kolę-dy patriotyczne, jak jedna z pieśni grudnia 1970 roku na Wybrzeżu.
Protestancka wersja kolędy nosi tytuł Dziś w Betlejemie i jej tekst zamieszczony jest w kilku ostatnich wydaniach Śpiewnika Pielgrzyma (a wcześniej w śpiewniku Harfa-Syjońska Wydawnictwa Społeczności Chrześcijańskiej w Cieszynie w 1958 roku).
Kolęda o podobnych melodii i tekście istnieje również w tradycji ukraińskiej i białoruskiej, pod tytułem Dziś w Betlejemie, dziś w Betlejemie/Zorza jasna dnieje, / Anioł w jasności Bożej miłości Opowiada dzieje: / Grzech się rozmnożył, Szatan się srożył, /Śmierć panowała, Nędza wzrastała, /Lecz Bóg nas miłował, Syna nie żałował, / W nędzę naszą Go darował.

Dzisiaj w Betlejem,
dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła. Syna.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda. cuda ogłaszają.

Matyja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje,
i Józef stary, i Józef stary
Ono pielęgnuje.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda. cuda ogłaszają.

Choć w stajeneczce,
Choć w stajeneczce
Panna syna rodzi
Przecież On wkrótce,
przecież On wkrótce
ludzi oswobodzi

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda. cuda ogłaszają.

I trzej królowie, i trzej królowie,
od wschodu przybyli,
I dary Panu, i daty Panu
kosztowne złożyli

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda. cuda ogłaszają.

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my
przywitać Jezusa
Króla nad królami, Króla nad królami
Uwielbić Chrystusa

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda. cuda ogłaszają.