Dziw nad dziwy

Dziwa opowiadała o różnych dziwach.