Edyta [patronka chrześcijańska]

 • Edyta Stein urodziła się 12 października 1891 roku we Wrocławiu jako najmłodsza z jedenaściorga rodzeństwa.
 • Pochodziła z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej.
 • Dzień jej urodzin przypadł na żydowskie Święto Pojednania.
 • Mimo wzrastania w bogobojnej rodzinie Edyta już w wieku 15 lat zwątpiła w istnienie Boga.
 • Jako dwudziestolatka uważała się za ateistkę.
 • Ukończyła studia humanistyczne we Wrocławiu oraz filozofię w Getyndze.
 • Była asystentką słynnego filozofa Edmunda Husserla we Fryburgu.
 • Po wieloletnich studiach i zmaganiach moralnych i religijnych w wieku 31 lat Edyta ochrzciła się i przyjęła komunię św.
 • Zafascynowana postaci św. Teresy z Avila przyjęła na chrzcie jej imię.
 • W 133 roku wstąpił do karmelitanek.
 • W 1936 roku nawróciła się na wiarę chrześcijańską także jej siostra Róża.
 • Wkrótce obie siostry musiały uciekać z Niemiec przed pogromem Żydów.
 • Zatrzymały się w Holandii w miejscowość Echt, gdzie w 1942 roku zostały aresztowane przez gestapo.
 • Trafiły do Oświęcimia, gdzie zginęły w komorze gazowej Brzezinki 9 lub 10 sierpnia 1942 roku.

 • Imię Edyta ma pochodzenie germańskie, gdzie ead = posiadani bogactwa i guth = walka, co razem tworzy  walcząca o bogactwo lub bogata dzięki walce.
 • Święta Edyta jest patronką Europy.
 • Dzień św. Edyty to 9 sierpnia.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]