Efektownie

 Na niektórych wyspach Indonezji ludzie chodzą poubierani nago.