Efemeryczna sztuka

  • Wielopostaciowa tendencja w sztuce współczesnej.
  • Zakłada nietrwałość zdarzeń.
  • Pierwszym jej nurtem był happening.
  • W latach 60. i 70. ubiegłego stulecia rozwijała się wielokierunkowo.
  •  Ulegała wielu przeobrażeniom.
  • Odmianami sztuki efemerycznej są:
  • #### Land-art [sztuka ziemi],
  • #### Akcje sztuki [ o charakterze polityczno-społecznym],
  • #### Działania artystyczne o charakterze akcji [sztuka poczty, body-art,czyli sztuka ciała, mitologie indywidualne związane z samym artystą),
  • #### Perfor,ance.