Egipskie

Jeśli napijesz się wody z Nilu, to na pewno do niej powrócisz.