Egipskie

Lepszy jest chleb przy spokojnym sercu niż bogactwo pełne niepokoju.