Ekspresjonizm w literaturze

 • Ekspresjonizm to kierunek artystyczny, który powstał w XIX wieku w Niemczech.
 • Jego zadanie to zobrazowanie emocji twórcy, przedstawienie jego psychiki i osobowości, wyobraźni, snów, a nawet halucynacji.
 • W przeciwieństwie do naturalizmu i impresjonizmu ekspresjonizm koncentrował się na wnętrzu podmiotu.
 • Twórcy ekspresjonistyczni interesowali się zwłaszcza ludzkim losem, cierpieniem, konfliktami etycznymi.
 • Wyrażali swe opinie bez ograniczeń estetycznych i obyczajowych, nieraz nawet krzykiem lub podniesionym głosem.
 • Poszukiwali odpowiedzi na pytania „skąd zło?”.
 • Podkreślali wartość wolności i sprzeciwiali się wszelkiej opresji.
 • Wyrażali bunt wobec materialnych praw świata.
 • Pochwalali nieskrępowaną duchowość, emocjonalność.
 • Poprzez jednostkę prezentowali prawdy ogólnoludzkie.

Poezja ekspresjonistyczna charakteryzowała się:

 • emocjonalnym, silnym napięciem uczuć,
 • dynamiką przedstawienia,
 • skomplikowaniem przedstawianych obrazów,
 • ułożeniem kalejdoskopowym literackich obrazów,
 • częste przedstawianie bez logiki,
 • powiązanie zdarzeń na zasadzie skojarzeń,
 • obrazowanie poprzez kontrast, hiperbolę, oksymoron,
 • wykorzystywanie symboliki,
 • sieganie po wiersz wolny.