Eliasz [patron chrześcijański]

 • To prorok ze Starego Testamentu.
 • Cieszył się wielkim szacunkiem wśród Żydów.
 • Uważany za zaciekłego przeciwnika kultu pogańskiego.
 • Postrzegano go jako tego, który trafił do nieba za swoje zasługi.
 • Na kartach Nowego Testamentu znaleźć można rozważania Żydów czy Jan Chrzciciel nie jest nowym wcieleniem Eliasza.

 • Imię Eliasz oznacza w języku hebrajskim „Bóg jest wielki”.
 • Eliasz jest patronem:
  • zakonu karmelitów,
  • dorożkarzy,
  • samolotów i wszelkich statków powietrznych,
  • wzywany jest także w czasie niepogody i pożaru.
 • Dzień św. Eliasza to 20 lipca.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]