Emancypantka [synonimy]

  • Feministka.
  • Sufrażystka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]