Energia [synonimy]

  • Napęd.
  • Rozmach.
  • Moc.
  • Siła.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]