Epeisodion

  • W dramacie antycznym część przedstawienia.
  • Wypełnia się ją dialogami lub monologiem aktorów.
  • Jest odpowiednikiem współczesnego aktu.
  • W dramacie antycznym mogło być najwyżej 5 epeisodionów.
  • Oddzielano je od siebie pieśniami chóru, które nazywano stasimonami.