Epifraza

Epifraza – przykłady

Jan Kochanowski „O doktorze Hiszpanie”

…Doktor nie puścił,
ale drzwi puściły.

Mikołaj Sęp Szarzyński  „O nietrwałej miłości rzeczy świata tego” (sonet V)

Miłość jest własny bieg bycia naszego,
Ale z żywiołów utworzone ciało
To chwaląc, co zna początku równego,
Zawodzi duszę, której wszystko mało…