Epigramat

Epigramat – krótki, zwięzły utwór poetycki, wywodzący się z napisów wierszowanych umieszczanych na budowlach, przedmiotach użytkowych, dziełach sztuki, nagrobkach, forma literacka epigramatu podejmowała różnorodną tematykę i tonację, zachowała walor informacji o osobie, rzeczy, zdarzeniu. W różnych epokach – epigramat przybierał odmienny charakter i sięgał po nowe motywy.

Wywodzi się z antyku, pierwsze epigramaty były napisami umieszczanymi na nagrobkach.  Jako gatunek literacki epigramat uprawiał grecki poeta Symonides (VI/V w. p.n.e.). Początkowo były to utwory dwuwersowe, tzw. dystych, ale z upływem czasu zaczęły pojawiać się epigramaty nieco dłuższe, zawsze jednak istota tego gatunku było zawarcie największej treści w jak najmniejszej liczbie słów.