Epigramat

  • Epigramat – krótki, zwięzły utwór poetycki.
  • Wywodzi się z napisów wierszowanych umieszczanych na budowlach, przedmiotach użytkowych, dziełach sztuki, nagrobkach.
  • Forma literacka epigramatu podejmowała różnorodną tematykę i tonację.
  • Zachowała walor informacji o osobie, rzeczy, zdarzeniu.
  • W różnych epokach – epigramat przybierał odmienny charakter i sięgał po nowe motywy.

  • Wywodzi się z antyku, pierwsze epigramaty były napisami umieszczanymi na nagrobkach.
  • Jako gatunek literacki epigramat uprawiał grecki poeta Symonides (VI/V w. p.n.e.).
  • Początkowo były to utwory dwuwersowe, tzw. dystych, ale z upływem czasu zaczęły pojawiać się epigramaty nieco dłuższe, zawsze jednak istota tego gatunku było zawarcie największej treści w jak najmniejszej liczbie słów.