Epika prozaiczna

  • Epika tworzona prozą, tj. tekstem ciągłym.
  • Taką formę ma większość gatunków epickich, np. powieść., opowiadanie czy nowela.