Epikur

Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego (Epikur).