Eponimy

 • Inaczej nazywane są wyrazami odimiennymi
 • Pochodzą od nazwy własnej.
 • Najczęściej jest to imię lub nazwisko osoby prawdziwej lub fikcyjnej.
 • Mogą także pochodzić od nazw miejscowości, regionu lub kraju.
 • Spotykane są także w nauce, m. in historii, matematyki, fizyki czy geografii.
 • Często są to także bohaterowie mityczni, od imienia których nazywano miasto lub gminę.
 • Niekiedy jest to określenie najwyższego urzędnika w państwie (mieście), ktorego imieniem nazywano rok, w którym urzędował.

Przykłady:

 • Ameryka, nazwa od odkrywcy Amerigo Vespucci.
 • Harpagon, nazwa określająca skąpca, pochodzi od bohatera komedii Moliera „Skąpiec”.
 • Pięta Achillesa, czułe miejsce, od imienia mitologicznego herosa Achillesa.
 • Promienie rentgenowskie, od nazwy wynalazcy promieni X, Wilhelma Roentgena.
 • Linia Magellana, doktryna Breżniewa, twierdzenie Talesa eponimy naukowe.
 • Bajronizm, walenrodyzm, zjawiska literackie od nazwisk Byron czy Wallenrod.