Erazm [patron chrześcijański]

 • Żył w III wieku, pochodził prawdopodobnie z Antiochii.
 • Został biskupem swego miasta, prawdopodobnie więc był pobożny i wykształcony.
 • Za cesarza Dioklecjana musiał się ukrywać w jaskiniach Libanu.
 • Został jednak schwytany przez rzymskich żołnierzy, poddany torturom, a później wtrącony do lochu, by umarł z głodu.
 •  Nocą uwolnił go Archanioł Michał i Erazm udał się statkiem do Formi we Włoszech.
 • Niestety, tam zmarł z rani wycieńczenia.

 • Imię Erazm pochodzi od greckiego erasmos = zasługujący na miłość, pożądany, kochany.
 • Święty Erazm jest patronem:
  • eglarzy,
  • marynarzy,
  • transportowców,
  • tokarzy.
 • Jest wzywany w przypadku:
  • kolek,
  • bólu brzucha,
  • chorób wewnętrznych,
  • epidemii,
  • porodu.
 • Dzień św. Erazma to 2 czerwca.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]