Erotyzm w literaturze

  • Przedstawianie miłości w tekstach artystycznych.
  • Obrazowanie miłości poprzez różnorodne formy.
  • Ukazywanie uczucia w wielu postaciach (rodzajach).
  • Uwzględnianie różnych tonacji emocjonalnych.
  • Sytuowanie z różnej perspektywy, od gloryfikacji do idealizacji, przez trywializację i brutalizację.