Eskimoskie

Społeczeństwa, które mają tylko jeden plan, giną, przetrwać mogą tylko społeczeństwa, które mają dwa plany.