Etapy pracy nad filmem

Powstawanie filmu to wiele etapów, począwszy od narodzenia się pomysłu, aż do dnia premiery. Poszczególne etapy to:

  • Faza przedzdjęciowa,  przygotowawcza, kiedy opracowuje się scenariusz, będący podstawą filmu, dobiera ścieżkę dźwiękową, ustalająca ostateczną koncepcję filmu i zdjęć filmowych, w tym wybór plenerów, dobór strojów, dekoracje wnętrz, kompletowanie ekipy aktorskiej i technicznej.
  • Dni zdjęciowe, istotny, jeśli nie najważniejszy, etap realizacji zdjęć, dokonywany po zaakceptowaniu przestrzeni, ich rodzaju, wpisany jest do kosztorysu, zawiera ściśle określony czas, liczą się bowiem koszty.
  • Faza postzdjęciowa obejmuje czas od zakończenia zdjęć do premiery, realizowany jest montaż nakręconego materiału, dokonywana są zmiany, co skutkuje wyborem ostatecznej wersji filmu, w samej końcówce prowadzona jest także akcja reklamowa, zapowiadająca wejście filmu na ekrany.