Etyka słowa

  • Zasady określające, jak należy traktować rozmówcę.
  • Nakazuję przede wszystkim okazywanie szacunku i mówienie prawdy.
  • Istotna jest także grzeczność wypowiedzi, tj. odpowiednio dobrane słowa i zwroty grzecznościowe wypowiadane w określonym miejscu i sytuacji.
  • Grzeczność bywa także niejęzykowa, a obejmuje postawę ciała, gesty i inne zachowania mówiącego.