Eumajos [mitologia]

  • Świniopas w „Odysei” Homera.
  • Wierny Odyseuszowi podczas jego dwudziestoletniej nieobecności na Itace.
  • Pochodził z królewskiej rodziny z wyspy Syria (jednej z Cyklad).
  • Uprowadzony przez fenickich piratów, został niewolnikiem Laertesa, ojca Odyseusza.
  • Kiedy Odys powrócił na Itakę, Eumajos pomógł mu przepędzić zalotnikow i odzyskać dom.

 

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły