Eunomos [mitologia]

  • Podczaszy na dworze króla Kalidonu, Ojneusa.
  • Syn jego krewnego Architelesa.
  • Został zabity w gniewie przez Heraklesa, któremu przypadkiem umył ręce wodą przeznaczoną do mycia nóg.
  • Pomimo iż Ojneus, teść Heraklesa, a także Architeles, przebaczyli bohaterowi, Herakles dobrowolnie z żoną Dejanira i synem Hyllosem, udał się na wygnanie do Trachis.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły