Eurymachos [mitologia]

  • Jeden z głównych zalotników Penelopy.
  • Zachowywał się niezwykle butnie i arogancko.
  • Znieważył Odyseusza, gdy ten pojawił się w pałacu jako żebrak.
  • Po śmierci przywódcy zalotników, Antinoosa, nie zdołał pojednać sie z Odyseuszem i padł od jego strzały.

Wg Szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły