Eurysakes [mitologia]

  • Bohater urodzony z małżeństwa Ajasa z branką Tekmessą, córka króla Frygii – Teleutasa.
  • Po samobójczej śmierci Ajasa, Eurysakes powrócił na Salaminę, ojczystą wyspę swego ojca.
  • Został wyznaczony na jego następcę przez swego dziadka Telamona.
  • Później oddał Salaminę Ateńczykom, a sam z rodziną osiedlił się w Atenach.

 

Wg Szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły