Eurytmia

  • Eurytmia – sztuka tworzenia regularnych układów rytmicznych w wierszu, podkreślających jego wyszukanie i rytmiczność.
  • Ład, harmonia, harmonijny układ rytmu w wierszu.