Euterpe [mitologia]

  • Jej imię oznacza „zachwycająca”.
  • Jedna z 9 muz.
  • Przedstawiana z fletem w dłoni i wieńcem we włosach.
  • W późniejszych czasach uważano ją za opiekunkę poezji lirycznej, a także dytyrambu, z którego wywodzi się grecka tragedia.

Wg Szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły