Fabian [patron chrześcijański]

 • Był papieżem przez 14 lat od roku 236.
 • Podzielił Rzym na 7 kościelnych okręgów.
 • Na czele każdego postawił diakona, przydzielając do pomocy subdiakona i 6 pomocników.
 • Rozpoczął prace budowlane na rzymskich cmentarzach.
 • Miał silne wpływy na dworze cesarskim, dzięki czemu sprowadził z Sardynii ciała skazanych na śmierć:
  • papieża Poncjana,
  • antypapieża Hipolita.
 • Wyprawił im godne pochówki.
 • Za czasów cesarza Decjusza stał się ofiarą prześladowań.
 • Zginął śmiercią męczeńską na arenie w 250 roku.

 • Imię Fabian pochodzi od łacińskiego słowa Faba = bób, czyli rolnik znany z uprawy bobu.
 • Święty Fabian jest patronem garncarzy.
 • Dzień św. Fabiana to 20 stycznia.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]