Facecja

  • Facecja – krótkie, komiczne opowiadanie prozą, wymiennie w niektórych okresach stosowane zamiast anegdoty, krotochwili, humoreski, dykteryjki lub ludowej gadki.
  • Żartobliwy utwór staropolski o niekiedy nawet frywolnej tematyce.
  • Zakończony najczęściej celną puentą o zabarwieniu satyryczno-dydaktycznym lub komicznym.
  • Facecje dominowały w literaturze staropolskiej.
  • Używali jej np. Jan Kochanowski i Ł. Gornicki.