Fajny… Nic nie znaczy!

Fajny jest ten samochód – słowo fajny nic nie znaczy (poproście rozmówcę o dokładne wskazanie cech tego samochodu lub innego przedmiotu)