Faktyczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Faktyczny, zgodny z faktami, oparty na faktach, rzeczywisty, prawdziwy, realny, istotny.
  • Przeciwstawne:
    • fikcyjny,
    • urojony,
    • nierzeczywisty.