Fama [mitologia]

  • Fama, pogłoska.
  • Personifikacja Wieści.
  • Wymyślona przez poetów epoki augustowskiej (m.in. Horacego, Wergiliusza, Owidiusza).
  • Miała wiele oczu i ust.
  • Przemieszczała się z ogromną szybkością.

 

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.