Faustowski nastrój

  • Wyrażenie pochodzące od imienia Faust, bohatera poematu Goethego.
  • Określa nastrój tajemniczości i wewnętrznego niepokoju.
  • Powiązany z grozą i oczekiwaniem czegoś niezwykłego.