Februus [mitologia]

  • Bóstwo lutego (Februarius).
  • Identyfikowane później z latyńskim Plutonem, bogiem Podziemia.
  • Ku jego czci odbywały się w lutym tzw. Februaria, uroczystości połączone z ofiarami za spokój zmarłych.

Wg Szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły