Felicitas [mitologia]

  • Personifikacja Szczęścia.
  • Przedstawiana jako tęga kobieta z kaduceuszem (magiczną laską) Hermesa w jednej rece i rogiem obfitości w drugiej.
  • Często jej postać widniała na monetach rzymskich.
  • Była znana w Rzymie od połowy VII wieku p.n.e., kiedy wzniesiono jej pierwszą świątynię.

 

Wg Szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły