Ferdynand [patron chrześcijański]

 • Urodził się w rodzinie królewskiej.
 • Był synem króla Alfonsa IX i Berengarii Kastylijskiej.
 • W wiek 18 lat został królem Kastylii.
 • Wkrótce poślubił Beatrycze Szwabską, miął z nią 10 dzieci, 7 synów i 3 córki.
 • Po śmierci pierwszej żony poślubił Joannę z Ponthieu, z którą miał 3 dzieci.
 • Jako władca starał się szerzyć wiarę chrześcijańską i uwolnić ziemie hiszpańskie od Maurów.
 • Przez okres 27 lat przeprowadził wiele zwycięskich bitew i wojen.
 • Wiódł cnotliwe i pobożne życie.
 • Był dobrym królem, szanującym swych obywateli.
 • Na jego ziemiach pozwalał wyznawać inną wiarę, choć namawia do przyjęcia chrześcijaństwa.
 • Zbudował wiele kościołów, ufundował uniwersytety w Salamance i Palencji.
 • Wielki meczet w Sewilli przekształcił w kościół katolicki.
 • Zmarł w 1252 roku i zgodnie z życzeniem pochowano go w habicie franciszkanina.

 • Imię Ferdynand pochodzi o germańskich ferd= pokój i nand = ośmielić się.
 • Święty Ferdynand jest patronem Hiszpanii , Sewilli i inżynierów.
 • Dzień św. Ferdynanda to 30 maja.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]