Fides [mitologia]

  • Personifikacja Wierności danemu słowu.
  • Jedno z bóstw rzymskich o charakterze abstrakcyjnym.
  • Strażniczka i poręczycielka przysięg.

 

Wg Szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły