Figura Jezusa Frasobliwego na Karczówce w Kielcach

Chrystus Frasobliwy to  postać Jezusa w pozycji siedzącej, z głową opartą na dłoni, koroną cierniową na głowie i śladami biczowania.  Taką figurę obejrzycie w lesie na Karczówce. Postać Chrystusa ustawiona jest na południowy wschód od klasztoru, na wysokim cokole i postumencie, do którego prowadzą kamienne schody. Przy drodze na kamieniu zamontowano tabliczkę informacyjną, przedstawiając historię z XVII wieku (potop szwedzki).