Figura retoryczna

Figura retoryczna (lub stylistyczna), charakterystyczna dla poezji, konstrukcja służąca ozdobie, wzmocnieniu obrazowania lub ekspresji wypowiedzi, stosowana już w poetyce antycznej, wśród figur wyróżnia się: anafory, apostrofy, eksklamacje.