Filipińskie

Pamiętaj, że ogon – choćby nie wiem jak wyglądał – jest połączony z głową.