Finalizować [wyrazy przeciwstawne]

  • Finalizować, ostatecznie załatwiać, kończyć, doprowadzić do końca.
  • Przeciwstawne:
    • rozpoczynać,
    • inicjować,
    • zapoczątkować.