Fińskie

Najbardziej głuchy ten, kto słuchać nie chce.