„Firanka” Władysława Broniewskiego

 • Utwór ze zbioru „Anka” z 1956 roku.
 • Gatunkowo jest to tren.
 • Składa się z 3 zwrotek, o nierównej liczbie wersów.
 • Ta nieregularność jest zamierzona, wprowadza niepokój.
 • Występują rymy dokładne, parzyste, żeńskie.
 • Wspomniany niepokój jest ściśle powiązany z tematem wiersza, a jest nim cierpienie po śmierci dziecka.
 • Nadawca wypowiedzi jest strapiony poeta-ojciec, odbiorcą = zmarła córka.
 • Warto wiedzieć, że Anna zmarła jako młoda kobieta, uległa zaczadzeniu podczas wspólnego wyjazdu z ojcem do Kazimierza Dolnego nad Wisłą.
 • Nastrój utworu jest pełen baśniowości, tajemniczości, a jednocześnie ogromnego smutku.
 • Zmarła córka „pojawia” się w wyobraźni poety, a realnie wciela się jako duch w firankę.
 • Obraz jest fantastyczny, ale ból i cierpienie wyjątkowo autentyczne.
 • Poeta zastosował środki artystyczne, m. in. epitety (np. „biała firanka”), porównania (np. „firanka … jak Anka w trumnie”0, powtórzenia (np.”jak miło, jak miło”), apostrofę (np.”O! pokaż mi się od tamtej strony!”), pytanie retoryczne (np. „Czy tyś tu była?”).

Otworzyłem okno, a firanka
pofrunęła ku mnie,
jak Anka
w trumnie.

Biała firanka, błękitne zasłony,
zaszeleściło…
O! pokaż mi się od tamtej strony!
Jesteś? Jak miło!….

Jak miło… jak miło… jak strasznie,
moja miła…
Ja już chyba nie zasnę…
Firanka? … Czy tyś tu była?