Fleciści

Uwaga dotycząca męskiej części klasy:

  • Na lekcji muzyki męska część klasy odmawia wyciągnięcia fletów.