Flora [mitologia]

  • Rzymska bogini wiosny i kwiatów.
  • Pierwotnie bóstwo sabińskie.
  • Wg mitu wprowadzone do Rzymu przez Tytusa Tatiusa.
  • Flora miała w Rzymie własnego kapłana (flamina) i świątynię w pobliżu Circus Maximus.
  • Uroczystości ku czci Flory, zwane Floralia, odbywały się od 28 kwietnia do 1 maja.
  • Było to radosne, wiosenne święto połączone z przedstawieniami mimicznymi, w których występowały hetery.

 

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.