Fokus-pokus

Zawodnik został sfokusowany absolutnie na atak (siatkówka).