Ford Henry

Nic nie jest szczególnie trudne, jeżeli podzielisz to na małe zadania (Henry Ford).