Forma

  • Jedno z najważniejszych pojęć w filozofii i nauce o literaturze.
  • Jest to głównie kategoria estetyczna.
  • Stanowi opozycję do tzw. tworzywa, którym w literaturze jest język lub do treści utworu.
  • Przeciwstawiana tworzywu forma stanowi jego artystyczną obróbkę, opracowanie, konkretny kształt artystyczny.
  • W opozycji do treści oznacza odniesienie się do języka, poszczególnych zdań i metafor.
  • Oba rozumienia pokrywają sie poniekąd, zwłaszcza w praktyce badawczej.